Profesjonalna księgowość dla każdego i na każdą kieszeń.

Usługi Biura Rachunkowego "CYFERBET"

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Wykonujemy szereg usług z różnych dziedzin:

tmp

KsięgowośćBieżąca obsługa księgowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemach finansowo-księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub w międzynarodowych standardach rachunkowości,
 • przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT, INTRASTAT,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, w tym w języku angielskim lub niemieckim,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych do GUS i NBP,
 • sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych dla Zarządu i/lub Właścicieli,
 • udzielanie bieżących konsultacji księgowych,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą obsługującą firmę.

Pozostałe usługi księgowe:

 • przygotowanie zakładowego planu kont oraz zarządzenia w sprawie przyjętych zasad rachunkowości,
 • opracowanie instrukcji wewnętrznych (obiegu dokumentów, magazynowa, inwentaryzacyjna),
 • obsługa audytów i kontroli podatkowych w imieniu Klienta,
 • udzielanie konsultacji księgowych w specyficznych sprawach,
 • opracowanie wzorów raportów dla Zarządu i/lub Właścicieli,
 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów,
 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej,
 • opracowanie budżetu firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy,
 • realizacja innych zleceń z zakresu rachunkowości, na życzenie Klienta.
tmp

Doradztwo Podatkowe


 

 • sporządzanie opinii dla podatników i płatników,
 • konsultacje, porady pisemne i ustne,
 • szybkie i rzeczowe doradztwo za pośrednictwem e-maila,
 • analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych,
 • analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane,
 • analiza wpływu zmian prawa podatkowego na bieżącą sytuację Klienta,
 • doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach,
 • struktury finansowe,
 • przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentacja w kontrolach i postępowaniach podatkowych,
 • występowanie w sprawach skarg i zażaleń przed sądami administracyjnymi,
 • przedstawicielstwo w podatku VAT dla podmiotów spoza Unii Europejskiej,
 • audyt podatkowy,
 • planowanie podatkowe,
 • optymalizacja podatkowa,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • szkolenia podatkowe,
 • doradztwo związane z pozostałymi obciążeniami (cło, ubezpieczenia społeczne). 
tmp

Płace i Kadry


 

 • prowadzenie akt personalnych, dokumentacji, sprawozdawczości, korespondencji personalnych, itp.,
 • przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z regulacjami prawnymi,
 • przekazywanie Klientowi informacji o ważnych datach i terminach wynikających z dokumentacji personalnej i regulacji prawnych,
 • sporządzanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców,
 • przygotowanie przekazów bankowych na wynagrodzenia, zaliczki podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT i PFRON,
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla osób zatrudnionych (PIT-11 lub PIT-40),
 • obsługa w zakresie obcokrajowców oddelegowanych do Polski.
social
mf rp gus